Gå direkt till innehållet

Betaltjänstlagen revideras – säkerheten för betalningar och konsumentskyddet förbättras

2018-01-17

Betaltjänstlagen ändras den 13 januari 2018 Ändringarna i lagen förbättrar din ställning: bland annat säkerheten för betalningar och konsumentskyddet förbättras. En del av ändringarna träder i kraft genast och resten småningom under de två närmaste åren. 

Vad är betaltjänstlagen och varför revideras den?

Betaltjänstlagen trädde i kraft 2010. Syftet med lagen var att skapa ett enhetligt eurobetalningsområde, snabba upp och höja säkerheten för gränsöverskridande betalningar samt öka transparensen för kostnader och förbättra konsumentskyddet.

Revideringen av betaltjänstlagen träder i kraft i januari 2018 och baserar sig på direktivet PSD2 - Payments Services Directive 2, som har antagits av Europaparlamentet. Syftet med direktivet är bland annat att skydda konsumenten genom att förbättra dennes rättigheter och att ytterligare höja säkerheten för betalningar.

Förbättringar i banktjänsterna sker genast den 13 januari 2018

    • Ditt ansvar minskar från 150 euro till 50 euro i fall av missbruk av kort eller andra betalningsmedel, som beror på oaktsamhet. Du är inte heller ansvarig i fall av missbruk, om ditt kort har använts felaktigt i elektroniska tjänster och banken inte har krävt stark autentisering av betalaren. 
    • Butiker kan inte längre debitera dig extra kostnader när du betalar med Visa eller Mastercard. 
    • Hos oss får du alltid svar på kundklagomål senast 15 dagar efter att vi tagit emot klagomålet.

Fler betalningsmöjligheter senare

De största ändringarna i betaltjänstlagen börjar påverka uträttandet av bankärenden stegvis under de två närmaste åren.

Ändringarna leder till att en del av de konventionella banktjänsterna inte längre i framtiden är bundna till en enda bank. Detta innebär att du från ditt konto på S-Banken kan göra betalningar även via andra tjänsteleverantörer än S-Banken. Dessutom kan du kontrollera dina kontouppgifter även i andra tjänsteleverantörers tjänster än S-Bankens.

När de konventionella banktjänsterna inte längre är bundna till en enda bank, blir det ännu viktigare att garantera säkerheten för betalningar. Därför betonas i revideringen av betaltjänstlagen kundkontroll vid betalningar samt verifiering av betalningar. Såväl bankerna som de nya tjänsteleverantörerna ska således iaktta striktare dataskyddsprinciper och skyddsåtgärder för att din identitet och dina medel ska kunna skyddas på samma sätt som nu.

Du är inte tvungen att använda de nya tjänsterna eller anlita de nya tjänsteleverantörerna: du avgör alltid själv vilka tjänster du tar i bruk. Vi på S-Banken vill även i fortsättningen erbjuda dig överlägset enkla och nyttiga tjänster. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att kunna göra din vardag smidigare.

Ändringar i villkoren för FIM:s och S-Bankens produkter och tjänster

Lagändringarna medför ändringar i villkoren för våra produkter och tjänster. Du kan ta del av de nya villkoren via länkarna nedtill på denna sida. Under våren 2018 skickar vi till våra kunder närmare information om hur revideringen av betaltjänstlagen påverkar villkoren för de produkter och tjänster som respektive kund använder. Du behöver inte göra någonting med anledning av ändringarna i villkoren.

Villkor för produkter och tjänster från den 13 januari 2018

 

Allmänna villkor för S-Banken Ab:s digitala tjänster

Villkor för elektronisk identifiering

S-Bankens kortvillkor

Kortvillkor för FIM Visa Credit/Debit-kort

E-fakturavillkor för konsumenter

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för utgående och inkommande valutabetalningar

Villkor för direktbetalning

Allmänna villkor för SEPA-direktdebitering som grundläggande tjänst

Villkor för FIM Placeringskonto

Allmänna kontovillkor för avistakonto