Gå direkt till innehållet

FIM lanserar Finlands första fond som investerar i gröna obligationer

2018-10-02

Kapitalförvaltaren och privatbanken FIM, som ingår i S-Banken-koncernen, lanserar Finlands första fond som främst investerar i gröna obligationer (green bond). De gröna obligationernas kapital är öronmärkt för projekt genom vilka företag förbättrar miljövänligheten för sin verksamhet. Den nya fonden höjer miljövänligheten till en ny nivå inom investeringar som görs för kundernas räkning.

FIM fortsätter att förbättra sina investeringsprodukters miljövänlighet och lanserar i dag fonden FIM IG Green ESG. Fonden investerar främst i gröna obligationer emitterade av företag vars återbetalningsförmåga anses vara god (investment grade) och som agerar ansvarsfullt. I slutet av september gick S-Banken och FIM med i projektet Climate Action 100+ som syftar till att minska de största förorenarnas utsläpp.

Företag, stater och andra aktörer har emitterat gröna obligationer sedan 2008. De gröna obligationsmarknadernas tillväxt har påskyndats av utvecklingen av normer och praxis inom branschen samt även av klimatavtalet i Paris. Med gröna obligationer finansierar företagen olika slags miljöprojekt. Till exempel en butikskedja kan med hjälp av gröna obligationer söka finansiering för solpaneler på butikernas tak.

Över hälften av FIM IG Green ESG:s investeringar allokeras i alla situationer till miljövänliga obligationer. I enlighet med fondens investeringspolitik bör alla investeringsobjekt dessutom ha hög ESG-klassificering. Detta innebär att det företag som emitterat obligationen ska iaktta tillräckliga verksamhetsprinciper gällande miljön, sociala frågor och förvaltning.

FIM utnyttjar analyser om ansvarsfullhet av bland annat MSCI ESG Research LLC i fondens verksamhet. MSCI verifierar att obligationerna är gröna och bedömer företagens ansvarsfullhet. Enligt MSCI:s kriterier ska åtminstone 90 procent av den finansiering som obligationer ger användas till projekt som främjar företagets miljövänlighet.

”Gröna obligationer är ett mycket effektivt sätt att få marknaden att stödja miljövänliga projekt. Miljövänlighet och ansvarsfullhet betraktas i allt högre grad som en viktig konkurrens- och framgångsfaktor för företag. Gröna obligationer anknyter även till ett fenomen har under de senaste åren, där investerarna vid sidan av avkastning även vill se mätbara resultat. Att påverkansinvesteringar blivit allt mer populära berättar om detta”, säger direktör Mika Leskinen som ansvarar för ansvarsfulla investeringar.

”Marknaden för gröna obligationer har vuxit starkt under de senaste åren, och det blev äntligen dags att lansera vår innovativa och miljövänliga obligationsfond. Det är den första fonden som registrerats i Finland som investerar främst i gröna obligationer”, berättar FIM IG Green ESG:s fondförvaltare Janne Nisula.

Enligt Leskinen satsar S-Banken starkt på ansvarsfull investering. Leskinen påpekar att miljön, sociala frågor och god förvaltningspraxis redan beaktas i aktiefonder, såsom FIM Tillväxtmarknader ESG, som investerar i företag med en högre ansvarsfullhetsklassificering på tillväxtmarknaderna.

”Även kunder som inte direkt investerar i FIM IG Green ESG blir delaktiga av mer ansvarsfulla investeringar, eftersom fonden kommer att utgöra en del våra ränteinvesteringar i portföljerna som vi förvaltar för kundernas räkning. Samtidigt kommer fonden framöver att vara synlig för användare av Sparartjänsten och för de över 100 000 andelsägarna till FIM Kapitalförvaltnings- och S-Sparfonderna”, säger placeringsdirektör Eelis Hein.

 


Mer information:
Eelis Hein, placeringsdirektör, tfn 040 592 9001, eelis.hein@fim.com
Mika Leskinen, direktör för ansvarsfulla investeringar, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com
Janne Nisula, fondförvaltare, tfn 09 6134 6493, janne.nisula@fim.com