Gå direkt till innehållet

Pasi Poikkeus till ledningen på FIM Private Banking

2018-10-30

S-Bankens förmögenhetsförvaltning fortsätter med förnyelser. Pasi Poikkeus har utnämnts till ny direktör med ansvar för FIM Private Bankings kunder. Poikkeus tillträder posten 2019.

”Privatbanken måste förtjäna sina kunders förtroende varje dag. Det innebär bland annat att vi ger FIM Private Bankings samtliga kunder personlig service och att vår verksamhet är helt transparent och ansvarsfull”, säger Hanna Porkka, direktör för S-Bankens förmögenhetsförvaltning.

”Därför kan jag med glädje meddela att Pasi Poikkeus framöver ansvarar för FIM Private Bankings kunder. Pasi har gedigen kompetens just inom dessa områden”, säger Porkka.

Pasi Poikkeus har en lång karriär som privatbankir. Poikkeus övergår till S-Bankens förmögenhetsförvaltning från Mandatum Life där han har arbetet i nästan tio år.

”Jag väntar ivrigt på att få börja jobba med mina nya arbetsuppgifter. Inom branschen är FIM känt som en stark lokal aktör som kunderna vänder sig till när de vill ha genuint personlig service”, säger Poikkeus.

Enligt Porkka har Poikkeus starka prov på försäljningsledning och en vision om på vilket sätt kundernas varierande behov kan tillgodoses.

”Under de närmaste åren sker en stor förändring i finländarnas förmögenhet när de stora årskullarna överför sin egendom till nästa generationer. Allt fler kunder vill då kanske få hjälp i familje- och skattejuridiska frågor”, säger Poikkeus.

Innan Poikkeus tillträder sin post ansvarar Christian Wahlstein, ledande privatbankir, för FIM Private Bankings kunder.


Mer information:
Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn 050 596 115