Gå direkt till innehållet

Vi skickar e-postmeddelanden om uppdatering av placeringstjänsteavtal till våra kunder

2018-07-12

De bestämmelser om investeringstjänster som trädde i kraft i början av året förbättrar investerarskyddet och transparensen i handeln. Jämförelsen mellan olika investeringsprodukter underlättas också när kostnaderna specificeras noggrannare än tidigare.

Med anledning av de nya bestämmelserna ber vi vissa av våra kunder uppdatera det egna placeringstjänsteavtalet. Vi skickar begäranden och närmare anvisningar per post.
Vi hjälper dig gärna om du har frågor om placeringstjänsteavtalet och uppdateringen av avtalet. Du når oss på 09 6134 6250 (vardagar klockan 9–17, lna/msa).
Du kan ta del av villkoren för placeringstjänster i avsnittet Villkor och övriga handlingar.