Gå direkt till innehållet

1 500 arvstvister för många varje år

2019-11-20

Ifjol fördes över 1 500 arvsmål till behandling i Finlands tingsrätter, visar en utredning av kapitalförvaltaren och privatbanken FIM. Antalet tvister har varit jämnt under senare år.

Till alla Finlands tingsrätter fördes 1 501 arvsmål år 2018, medan 1 664 arvstvister behandlades i tingsrätterna året innan.

Detta framgår av en utredning som kapitalförvaltaren och privatbanken FIM gjort. FIM har gått igenom arvsmålen som inletts vid alla Finlands tingsrätter under 2013–2018. Under den perioden prövades i genomsnitt drygt 1 600 arvstvister i tingsrätterna varje år.

Den överlägset största delen av tvisterna från år till år gäller vem som ska vara boutredningsman eller bodelningsman. I dessa fall har tvisten om arvet börjat redan innan den egentliga bodelningen och det behövs ofta en utomstående person som är boutredningsman och bodelningsman.

Chefen för juridiska ärenden Veera Kosonen vid FIM har arbetat med arvsfrågor i flera år. I sitt arbete har hon sett hur smärtsamma arvstvister kan vara och hur de sliter itu hela släkter.

"Varje arvstvist är en för mycket ur human synvinkel. Det bästa arvet är ett oomtvistat arv", enligt Kosonen.

Kosonen säger att var och en av oss bör sträva efter att sköta våra ärenden så att inga onödiga arvstvister uppstår.

"En juridisk prövning av en arvstvist kan ta flera år i anspråk. Det är inte bara psykiskt påfrestande, utan också ekonomiskt."

Vad borde alltså en arvlåtare göra för att sköta om sina ärenden i tid? Kosonens råd är att man som en första viktig åtgärd ska se över sin situation och inte tveka att diskutera förmögenhets- och arvsplanering. Enligt en enkät som FIM lät göra 2018 har nästan var tredje finländare funderat mycket över arvsfrågor. Samtidigt berättade var tredje att de inte har talat med någon om ämnet.

"Det skulle vara bra om man vågade prata mer öppet om arvsfrågor och möjligheterna att planera arvet både med den egna familjen och med experter på området.

Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på över 260 000 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år. Enligt Kosonen vill allt fler finländare i dagens läge få hjälp i familje- och skattejuridiska frågor.

"Till exempel tror många av oss att förmögenhets- och arvsplaneringen är under kontroll, så länge vi kommer ihåg att uppdatera ett testamente, en intressebevakningsfullmakt eller ett eventuellt äktenskapsförord varje gång det sker förändringar i vår livssituation eller i lagstiftningen. Detta är dock bara det första steget för att säkerställa att vi lämnar efter oss ett oomtvistat arv."

Mer information:
Veera Kosonen, chef för juridiska ärenden, FIM Private Banking, tfn 040 505 0435, veera.kosonen@fim.com

Wealth Planning ‒ personlig planering av förmögenhets- och arvsärenden

Vi tillhandahåller våra Private Banking-kunder personlig planering av förmögenhets- och arvsärenden samt tillhörande juridiska tjänster till konkurrenskraftiga priser. Kunder med över 500 000 euro i placeringstillgångar kan använda Wealth Planning-tjänster i samband med den diskretionära kapitalförvaltningen.

Läs mer