Gå direkt till innehållet

FIM Euro High Yield Placeringsfondens namn, stadgar och placeringsinriktning ändras 1.4.2019

2019-02-27

Fonden ändras från specialplaceringsfond till UCITS-fond och får namnet FIM European HY ESG Placeringsfond.

Fondens stadgar och placeringsinriktning ändras så att fonden framöver placerar sina tillgångar huvudsakligen i high yield-obligationer emitterade av företag i EES-områdets valutor vars långsiktiga kreditbetyg är högst BB+ (S&P, Fitch) eller Baa1 (Moody’s). Fondens tillgångar kan begränsat investeras i icke-betygsatta emittenters obligationer. Investeringar i andra obligationer än eurodenominerade obligationer skyddas mot valutakursrisker. Investeringsbesluten beaktar emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt deras förvaltningssed.

Finansinspektionen har godkänt stadgeändringen 22.11.2018. Ändringarna träder i kraft 1.4.2019 och kräver inga åtgärder från din sida. Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

Du kan ta del av fondernas nya stadgar och uppdaterade faktablad på FIMs webbplats.