Gå direkt till innehållet

FIM Fonders halvårsberättelse 2019: Ökningen i nettoteckningarna tredje störst på marknaden

2019-08-26

I januari–juni uppgick nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna till 223,7 miljoner euro (-63,9). Under denna tidsperiod var ökningen i nettoteckningarna tredje störst på marknaden. På hela marknaden landade nettoteckningarna på minus 970,1 miljoner euro (-86,5).

I januari–juni uppgick nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna till 223,7 miljoner
euro (-63,9). Under denna tidsperiod var ökningen i nettoteckningarna tredje störst på marknaden. På hela marknaden landade nettoteckningarna på minus 970,1 miljoner euro (-86,5).

Antalet användare av tjänsten Spararen översteg 13 000 under första halvåret. Sextiosju procent av användarna utnyttjar funktionerna för mikrosparande i tjänsten och sparar en euro vid varje kortköp. Spararen är den ledande tjänsten för elektronisk investeringsrådgivning i Finland. I tjänsten kan kunderna spara i de mest förmånliga blandfonderna som finns på marknaden.

I alla de fonder som vi förvaltar var antalet andelsägare ungefär 268 000 vid utgången av juni, jämfört med 232 000 året innan. Sett till antalet andelsägare förbättrade vi vår placering och var den tredje största aktören på marknaden i Finland. Det kapital som hade anförtrotts åt oss uppgick till totalt cirka 8,5 miljarder euro (6,8), av vilket fondkapitalet utgjorde 6,4 miljarder euro (6,0).

FIM Fonders halvårsberättelse 2019