Gå direkt till innehållet

Ny fond kombinerar fördelarna med passiva och ansvarsfulla investeringar

2019-03-01

Passiva investeringar blir alltmer populära runt om i världen. Det rör sig om en kostnadseffektiv placeringsstil där man eftersträvar marknadens genomsnittliga avkastning. Indexfondernas utmaning har dock varit att de inte alls beaktar hur ansvarsfulla placeringsobjekten är.

Två fenomen har skakat om finansbranschen under de tio senaste åren.

Det första fenomenet är de passiva investeringarnas kraftiga uppgång. Indexfondernas kapital utgjorde 35 procent av alla amerikanska fonders kapital 2017, medan motsvarande siffra tio år tidigare var 15 procenti. Ett annat fenomen som ökat märkbart i popularitet är ansvarsfulla investeringar, där man beaktar så kallade ESG-perspektiv (Environment, Social, Governance, det vill säga miljö, samhälle och god förvaltning).ii

S-Banken lanserar en ny, kostnadseffektiv aktiefond, som kombinerar dessa två fenomen. Fonden FIM Passiv Europa ESG eftersträvar den genomsnittliga avkastningen för de europeiska aktiemarknaderna och iakttar ansvarsaspekten i investeringsverksamheten.

I likhet med övriga S-Bank- och FIM-fonder iakttar FIM Passiv Europa ESG-aktiefonden omfattande principer för ansvarsfulla investeringariii. Fonden gör inga direkta placeringar i exempelvis bolag som tillverkar kärnvapen eller vapen som förbjudits genom internationella avtal. Fonden placerar inte heller i bolag som tillverkar tobak.

”En typisk indexfond iakttar inte ansvarsaspekten i sina investeringsbeslut. Jag tror att mången vän av den passiva placeringsstilen välkomnar vår ansvarsfullt placerande fond, som gör att man kan säga farväl till exempelvis ”passiv rökning” i sin investeringsverksamhet”, säger Mika Leskinen, S-Bankens direktör för ansvarsfulla investeringar.

Den nya fondens årliga löpande kostnader är 0,49 %. Detta gör fonden till ett förmånligt alternativ när man vill börja investera ansvarsfullt. Fondens jämförelseindex är det eurobaserade avkastningsindexet MSCI Daily Net TR Europe Euro, som beskriver den genomsnittliga värdeutvecklingen för aktierna i stora och medelstora bolag som noterats på de europeiska börserna.

”Hos oss har ansvarsfulla investeringar en ekonomisk utgångspunkt. Vi ser ansvarsfullt agerande som en betydande konkurrensfaktor för företag och vi tror att den bästa och mest hållbara avkastningen på sikt åstadkoms genom att beakta hur ansvarsfullt objektet är när man fattar investeringsbeslut”, säger Mika Leskinen.

Mer information:
Mika Leskinen, direktör för ansvarsfulla investeringar, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com

i Investment Company Institute: Investment Company Fact Book 2018  
ii Google Trends: Sökningar för ordparet  ”ESG investing” från och med 2004 
iii FIM Varainhoito Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (på finska)