Gå direkt till innehållet

S-Banken integrerar ansvar i investeringar – Mika Leskinen utnämnd till investeringschef

2019-03-20

S-Banken fortsätter att satsa på ansvarsfulla investeringar. Direktören för ansvarsfulla investeringar Mika Leskinen övertar hela portföljförvaltningsorganisationen.

 

Mika Leskinen tillträder som S-Bankens nya investeringschef 1 mars 2019. Hans nuvarande position är direktör för ansvarsfulla investeringar. I den nya rollen axlar han ansvaret för hela portföljförvaltningsorganisationen och ansvarsfrågorna inom investeringar.

”Mika har arbetat i olika positioner inom portföljförvaltning i nästan tjugo år och har gedigen erfarenhet av förvaltningsledning. Dessutom är han Finlands främsta expert inom ansvarsfull investering”, säger Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltning på S-Banken.

Mika Leskinen kom till S-Banken i början av augusti. Till hans tidigare uppgifter hör bland annat olika ledningsuppgifter inom portföljförvaltning på OP Kapitalförvaltning, där han ansvarade bland annat för aktieallokeringen.

Mika, som i början av sin yrkeskarriär sysslade med metallderivat, berättar att han ser fram emot den nya rollen. Som investeringschef axlar han ansvaret för en organisation som består av över tjugo experter på portföljförvaltning.

Vid utgången av 2018 uppgick de förvaltade tillgångarna i S-Bankens förmögenhetsförvaltning till totalt 7,6 miljarder euro, vilket var cirka 10 procent mer än året innan. De förvaltade fonderna hade sammanlagt 242 000 andelsägare, – fjärde mest i hela Finland.

Mika betonar att S-Bankens filosofi för ansvarsfulla investeringar bygger på tanken om att ansvarsfulla investeringar är smart ekonomi.

”Oavsett om det gäller en stor institutionell investerare eller en ung person som precis börjat spara, så är det fråga om kunder som litar på oss och anlitar oss som förvaltare av sina tillgångar. Därför är det viktigt att vi tar hand om medlen på ett hållbart sätt och riktar in oss på långsiktig avkastning”, säger Mika Leskinen.

Hittills har placeringsdirektör Eelis Hein svarat för portföljförvaltningen inom S-Bankens förmögenhetsförvaltning. Han blir nu en konsulterande senior advisor och kommer att samarbeta med Mika Leskinen för att ledningsansvaret för portföljförvaltningen överförs så smidigt som möjligt.

”Eelis har gjort ett fint arbete som ledare av portföljförvaltningen. Vi är glada över att han ställer sin kompetens till vårt förfogande under övergångstiden”, säger Hanna Porkka.

Mer information:

Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, tfn 050 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi
Mika Leskinen, investeringschef, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi