Gå direkt till innehållet

FIM Kapitalförvaltnings fonder fyller 15 år på marknaden

2020-12-08

Blandfonderna FIM Kapitalförvaltning 70 och FIM Kapitalförvaltning 30 fyller 15 år i början av december.

FIM Kapitalförvaltning 70 och FIM Kapitalförvaltning 30 firar 15 år den 7 december.
Fonderna som förvaltas av portföljförvaltaren Ari Pakarinen investerar globalt och diversifierar sina tillgångar på både aktie- och räntemarknaden.

Båda fonderna investerar sina tillgångar enligt vår investeringssyn och eftersträvar den lämpligaste aktie- och räntevikten med tanke på marknadsläget. Aktievikten i FIM Kapitalförvaltning 70 är högst 70 procent av portföljen och i FIM Kapitalförvaltning 30, som namnet antyder, 30 procent.

"Det har hänt mycket på marknaden under de senaste 15 åren. Under den här tiden har båda fonderna trots det gett en ganska bra avkastning. FIM Kapitalförvaltning 70 har avkastat i genomsnitt 4,8 procent per år sedan starten och FIM Kapitalförvaltning 30 i genomsnitt 3,9 procent", säger Pakarinen.

FIM Kapitalförvaltning 70, som är en andelsserie i S-Sparfond Måttlig, är en av Finlands populäraste fonder med över 58 000 andelsägare. S-Sparfond Försiktig, i vilken FIM Kapitalförvaltning 30 är en andelsserie, har för sin del över 18 000 andelsägare.

"Det gångna året och coronapandemin överrumplade säkert oss alla. Å andra sidan var den kraftiga kursåterhämtningen efter raset i våras lika snabb. Personligen tror jag att en aktiv diversifiering globalt och i olika tillgångsslag också framöver erbjuder den bästa möjligheten till avkastning av investeringarna med kontrollerad risk", säger Pakarinen.

2021-07-23

FIM Kapitalförvaltning 70

Aktiebetonad fond-i-fond

Risker
Avkastning 1 mån. 2,35 %
Avkastning sedan start 5,57 %
2021-07-23

FIM Kapitalförvaltning 30

Räntebetonad fond-i-fond

Risker
Avkastning 1 mån. 1,46 %
Avkastning sedan start 4,19 %