FIM Placeringsförsäkring

FIM Placeringsförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring. Den är en enkel och smidig lösning som gör att du kan spara och placera skatteeffektivt, långsiktigt och systematiskt. Samtidigt kan du trygga din egen och din familjs ekonomiska framtid på ett klokt sätt med tanke på beskattningen. Och när du utnyttjar möjligheten till arvsplanering, är paketet komplett.

Flexibel och enkel

Placeringsförsäkringen ger betydande fördelar för såväl självständiga placerare som för placerare som vill ha experthjälp med att göra upp en placeringsplan. Du har tillgång till ett mångsidigt urval av placeringsobjekt bland vilka du kan välja de bästa alternativen enligt ditt avkastningsmål.

Varför FIM Placeringsförsäkring?

  • Du har tillgång till ett mångsidigt urval av placeringsobjekt bland vilka du kan välja de bästa alternativen enligt ditt avkastningsmål.
  • Om du så önskar kan du byta placeringsobjekt eller göra ytterligare placeringar i försäkringen och i nättjänsten följa upp hur dina placeringar utvecklas. 
  • Du kan när som helst ta ut de placerade kapitalet och du kan också enkelt säga upp ditt försäkringsavtal. 
  • Du kan dra nytta av våra experters kunnande och erfarenhet vid upprättande av en placeringsplan och vid val av lämpliga placeringsobjekt. 
  • Du behöver inte uppge placeringar som gjorts inom försäkringen i beskattningen. Försäkringsgivaren skickar alla nödvändiga anmälningar till skattemyndigheten för din räkning och verkställer förskottsinnehållning när avkastningen tas ut.

 

  • Du kan ta ut det placerade kapitalet skattefritt. Du betalar kapitalinkomstskatt först när du lyfter avkastningen eller din försäkring upphör.
  • Du kan placera den avkastning du fått från dina placeringar på nytt inom försäkringen utan skattepåföljder.
  • Utdelning på finska aktier och räntor på masskuldebrevslån är skattefria inom försäkringen.

Blev du intresserad?

Kom och träffa oss personligen, vi berättar gärna mer. Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att boka tid för möte. 

Böka tid for ett möte


Du kan också själv kontakta FIM Kundservice, tfn 09 6134 6250 (lna/mta).

FIM Placeringsförsäkring-kundernas övergripande nöjdhet 90 %

Vi följer upp hur nöjda våra kunder är med FIM och FIMs tjänster. Enligt den senaste undersökningen är 90 % av FIM Placeringsförsäkring-kunderna nöjda med FIM i sin helhet. 

Källa: FIM kundrelationsundersökning 2017, Taloustutkimus Oy.

Information om FIM Placeringsförsäkring

FIM Placeringsförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring. Försäkringen beviljas av det finländska försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, och försäkringsombudet är FIM. Minimiinsättningen är 20 000 euro och den rekommenderade minimiplaceringstiden är 5 år. Livskyddet utgör 100 % av försäkringsbesparingarna. Försäkringsbesparingarna inklusive avkastningen betalas tillbaka antingen till försäkringstagaren eller de förmånstagare som försäkringstagaren har förordnat.

För försäkringspremierna för FIM Placeringsförsäkring debiteras en premieavgift på 1 %. Försäkringsbesparingarna debiteras med en årlig förvaltningsavgift på 0,9 % eller minst 33 euro per månad samt avgifterna och kostnaderna inklusive eventuell skatt för tjänster och placeringsobjekt som är anknutna till försäkringen. Du kan ta ut det placerade kapitalet i FIM Placeringsförsäkring utan att behöva betala kapitalinkomstskatt. Vid uttag av avkastningen på försäkringen betalar du en kapitalinkomstskatt om 30 % och för den del som överstiger 30 000 euro är skatten 34 % (år 2017).

Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.

Villkor och övriga dokument

Villkor för FIM Placeringsförsäkring