Gå direkt till innehållet

FIM Placeringsförsäkring

FIM Placeringsförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring. Den är en enkel och smidig lösning som gör att du kan spara och placera skatteeffektivt, långsiktigt och systematiskt. Samtidigt kan du trygga din egen och din familjs ekonomiska framtid på ett klokt sätt med tanke på beskattningen. Och när du utnyttjar möjligheten till arvsplanering, är paketet komplett.

Flexibel och enkel

FIM Placeringsförsäkring erbjuder avsevärda fördelar för investerare som behöver proffshjälp med att utarbeta en investeringsplan och som vill bygga upp sin investeringsportfölj på en stabil grund på lång sikt.

Varför FIM Placeringsförsäkring?

  • Du kan ta ut medel från försäkringen när som helst och får tillgång till dem inom några dagar.
  • Du kan avsluta försäkringen när du vill.
  • Du får hjälp och stöd av våra kunniga experter.
  • Du behöver inte uppge placeringar som gjorts inom försäkringen i beskattningen.
  • Försäkringsgivaren skickar alla nödvändiga anmälningar till skattemyndigheten för din räkning och verkställer förskottsinnehållning när avkastningen tas ut.

 

 • Du kan placera den avkastning du fått från dina placeringar på nytt inom försäkringen utan skattepåföljder.
 • Utdelning på finska aktier och räntor på masskuldebrevslån är skattefria inom försäkringen.
 • Avkastningen på försäkringen är skattepliktig kapitalinkomst, om sparbeloppet betalas till försäkringstagaren själv eller en nära anhörig. En förlust är på motsvarande sätt avdragsgill från och med 2020. 
 • Från och med ingången av 2020 ska kapitalinkomstskatt alltid betalas i samband med uttag från en försäkring, i proportion till avkastningens andel av hela investeringens värde vid uttagstidpunkten.
 • Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent och 34 procent för den del som överstiger 30 000 euro (enligt gällande bestämmelser 1.10.2019).

Blev du intresserad?

Kom och träffa oss personligen, vi berättar gärna mer. Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att boka tid för möte. 

Böka tid for ett möte


Om du vill kan du också själv kontakta vår kundtjänst, tfn 010 76 5810 må–to kl. 9–20, fr 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).

FIM Placeringsförsäkring-kundernas övergripande nöjdhet 90 %

Vi följer upp hur nöjda våra kunder är med FIM och FIMs tjänster. Enligt den senaste undersökningen är 90 % av FIM Placeringsförsäkring-kunderna nöjda med FIM i sin helhet. 

Källa: FIM kundrelationsundersökning 2017, Taloustutkimus Oy.

Information om FIM Placeringsförsäkring

FIM Placeringsförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring. Försäkringen beviljas av det finländska försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, och försäkringsombudet är FIM. Minimiinsättningen är 20 000 euro och den rekommenderade minimiplaceringstiden är 5 år. Livskyddet utgör 100 % av försäkringsbesparingarna. Försäkringsbesparingarna inklusive avkastningen betalas tillbaka antingen till försäkringstagaren eller de förmånstagare som försäkringstagaren har förordnat.

Vi tar ut en premieavgift på 1 procent på försäkringspremierna för FIM Placeringsförsäkring. På försäkringsbesparingarna tar vi ut en årlig förvaltningsavgift på 0,9 procent eller minst 33 euro i månaden samt kostnader och avgifter inklusive eventuella skatter för tjänster och placeringsobjekt som är anslutna till försäkringen. På avkastningen från placeringsförsäkringen betalas vid uttag en kapitalinkomstskatt på 30 procent och 34 procent på den del som överstiger 30 000 euro (enligt gällande bestämmelser 1.10.2019).

Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.

Villkor och övriga dokument

Villkor för FIM Placeringsförsäkring