Siirry suoraan sisältöön

Pitkittyvää vaalisekoilua

Sekava markkinavuosi on saanut syksyllä sekavaa jatkoa. Yksi kerrallaan haasteita on tippunut vastaan koronasta USA:n vaaleihin, mutta ne eivät ole keikuttaneet kummemmin osakemarkkinoita. Samaa on luvassa jatkossakin. Koronasta kömmitään hitaasti ylös, mutta siihen on jo pitkälti varauduttu osakkeiden hinnoissa, mikä rajoittaa nousua.

Syksy on täyttynyt isoista otsikoista. USA:n vaalit, koronan toinen aalto ja talouksien elvytystoimet ovat saaneet palstatilaa. Osakkeet ovat pomppineet uutisten mukana, mutta kaikkiaan nousu on tasaantunut ja muuttunut pomppivammaksi kevään ensi rynnistyksen jälkeen. Lokakuun pienen alamäen myötä maailman osakkeet painuivat jo kesäkuun alun tasoille. Viiteen kuukauteen mahtui siis paljon puhetta, mutta tuottoja ei tippunut.

Odotamme maailman nousevan vähitellen korona-alhosta, mutta reitti on oikukas hyvien ja huonojen uutisten vaihdellessa. Talous suuntaa parempaan, mutta se on jo pitkälti huomioitu markkinahinnoissa. Pidämme osakepainot salkuissa neutraaliasennossa. Pidemmän päälle osakkeille on nähtävissä tukea, mutta kovien odotusten keskellä pettymykset iskevät lovea matkaan tiuhalla tahdilla.

Vaalit kuin tosi-tv-draamaa

USA:n vaalidraama on kuin Hollywood-elokuvasta, eikä viimeisiä näytöksiä ole vielä edes näytelty. Vastoin ennakko-odotuksia vaalien jälkeen näytti alkuun siltä, että republikaanipresidentti Donald Trump säilyttää paikkansa Valkoisessa talossa. Tilanne kuitenkin kääntyi vähitellen, kun siirryttiin laskemaan ennakkoääniä. Niissä demokraatti Joe Bidenin osuus olikin murskaavan ylivoimainen. Niinpä vaaliasetelma kääntyi päivän edetessä niin, että Bidenin ennakoitua voittoa alettiin taas odottaa. Monet syyttivät gallupeja epäonnistumisesta, mutta vaalitulos taitaa lopulta olla pitkälti gallupien näköinen, vaikkakin Bidenin todennäköinen voitto jää odotettua niukemmaksi. Asetelmia sekoitti eniten voimakas ero vaalipäivän ja ennakkoäänten jakaumissa.

Jos vaalituloksessa ei muuten ollut riittävästi draamaa, ex-tv-tähti Trump toi siihen odotetun lisänsä. Hän julistautui hyvissä ajoin voittajaksi ja vaati ääntenlaskennan lopettamista oikeuskäsittelyn uhalla. Mitään kunnon perusteita vaatimukselle ei ole, joten se jää toivottavasti vain Trumpin katkeraksi uhkailuksi. Ainakaan Trumpin uhittelu ei lopulta aiheuttanut osakemarkkinoilla suurta murhetta. Yleisesti uskotaan, että vaalit saadaan hoidettua kunnialla loppuun. Toki riskejä on yhä, joten kukaan ei voi toistaiseksi taata lopullista tulosta.

Maailma voitti USA:n vaaleissa

Kuten jo aiemmin on moneen kertaan sanottu, vaalit merkitsevät sijoittajalle enemmän meteliä kuin toimivat todellisina suunnanosoittajina osakekursseille. Todennäköisimmältä näyttää, että Yhdysvaltoihin saadaan hajaantunut hallinto Bidenin presidenttikaudelle republikaanien pitäessä senaatin enemmistönsä. Tällöin suuria uudistuksia ei saada aikaan, vaan joudutaan hakemaan poliittisia kompromisseja. Jonkinlainen talouden tukipaketti pyritään vääntämään mahdollisimman nopeasti, mutta sen koko jäänee toivottua pienemmäksi. Valtion velkaantuminen hurjaa vauhtia jatkuu joka tapauksessa. Sen lisäksi edessä ovat koronataistelut ja kauppaneuvottelut eri suuntiin.

Vaalit jättävät jälkeensä kahtiajakautuneen maan, mutta toivottavasti myös paluun kohti normaalimpaa politiikkaa. USA:n suhteet muuhun maailmaan paranevat ja taloustuet kohdistuvat enemmän infrastruktuuri-investointeihin sekä myös puhtaamman ympäristön rakentamiseen. Siten voi sanoa, että maailma pääsääntöisesti voitti USA:n vaaleissa. Monet ongelmat ja teemat ovat jatkossakin samoja kuin Trumpin kaudella, joten kokonaan uuteen suuntaan maailmaa ei käännetä, mutta helpotus Bidenin valinta on laajasti. Myös osakemarkkinoilla Biden otettiin lopulta vastaan myönteisesti selvän nousun merkeissä.

Katseet elpymiseen

Kun vaalit saadaan viimein taputeltua, katseet voidaan kääntää muihin asioihin. Koronan toinen aalto jyllää maailmanlaajuisesti, mutta sen markkinavaikutukset ovat jääneet paljon kevättä keveämmiksi. Koronan kanssa on jo totuttu elämään. Varsinkin Euroopassa korona on kuitenkin iskemässä jälleen talouteen, ja vuoden lopussa talous on supistumassa. Elpyminen onkin heikompaa kuin toivottiin, mikä rajoittaa osakkeiden nousuvauhtia. Muualla maailmassa talouden sulkutoimet ovat vähäisempiä, joten koko maailma ei ole taantumassa kevään tyyliin. Epävarmuutta koronan leviäminen kuitenkin luo.

Yritykset ovat pärjänneet yleisesti ottaen yllättävänkin vahvasti koronan aikaan. Taustalla ovat sekä pelättyä pienemmät vaikutukset yritysten myyntiin että erittäin voimakkaat säästötoimet. Yritysten tulosten elpyminen vuoden toisen neljänneksen pohjistaan oli lokakuun tuloskaudella todella nopeaa. Sijoittajat olivat kuitenkin jo varautuneet siihen. Siksi hyvätkin tulokset palkittiin usein kurssilaskulla, sillä sijoittajien odotukset olivat vieläkin kovemmat. Talouden selvä pomppu pohjista on jo markkinoiden hinnoissa, joten osakkeiden pysyvämpi ralli vaatisi nyt talouden pidemmän ajan näkymien paranemista.

USA:lla markkinaetu myös Bidenin johdolla

Osakemarkkinoista suosikkinamme jatkaa USA – ei vaalien takia, vaan niistä riippumatta. Vaaliepävarmuuden poistuminen (toivottavasti mahdollisimman pian kokonaan), talouden elpyminen ja vahvat yritykset houkuttelevat Amerikkaan. Lisäksi hajaantuneen hallinnon myötä Biden ei pääse toteuttamaan yritysten toimintaa rajoittavia suunnitelmiaan, kuten veronkorotuksia ja sääntelyn lisäämistä.

Bidenin politiikka on edeltäjäänsä tasapainoisempaa ja siten voitto tukee myös muuta maailmaa. Varsinkin Euroopassa ollaan tyytyväisiä. Talous- ja osakeodotukset Euroopassa ovat erittäin laimeat, joten täällä on varaa myönteisiin yllätyksiin, minkä takia nostimme Euroopan ja Suomen osakkeet neutraaliin viime kuussa. Kehittyvillä markkinoilla koronatilanne on vakaantunut, mikä on tukenut niitä viime aikoina. Tekno-osakkeiden hinnat ovat kuitenkin karanneet siellä taivaisiin, joten pidämme suosituksen neutraalissa. Japani ei tässä ympäristössä pysy muiden maiden vauhdissa mukana, joten haemme ennemmin parempia tuottoja muilta osakemarkkinoilta.

Korkosijoittajan tilanne ei vaalien myötä muutu. Vähäriskiset korot pysyvät alhaalla keskuspankkien pyrkiessä parhaansa mukaan tukemaan talouksia. Valtionlainat ovat olleet tuottoisia tänä vuonna ja uskomme, että ne toimivat salkun vakauttajina jatkossakin. Kehittyvien maiden korkomarkkinat ovat takkuilleet viime kuukausina dollarin liikkeiden myötä. Bidenin voitto lisää dollarin heikkenemispaineita, mikä on haaste monelle kehittyvälle maalle, joten kehittyvien maiden lainat ovat salkuissamme alipainossa.

Markkinanäkemys marraskuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.